Avrupalı ​​endüstri devleri bulut egemenliğini talep ediyor — Siècle Digital - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Avrupalı ​​endüstri devleri bulut egemenliğini talep ediyor — Siècle Digital - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Bu proje, Amerikan kuruluşlarının hassas verilere erişmesini engellemeyi amaçlıyor

Avrupalı ​​şirketler de NATO üyesi ülkelerin bu zorunluluklardan muaf tutulmasına karşı çıkıyor Bu proje Amerikan kuruluşlarının erişimlerini engellemeyi amaçlıyor…

Başta Airbus ve Orange olmak üzere Avrupa endüstrisinin birçok devi, Eski Kıta’nın bulut egemenliğine ulaşma hedefini desteklemektedir

Daha doğrusu, eğer hassas verileri depolamak ve işlemek istiyorlarsa, Avrupalı ​​bir aktörle ortaklık kurmak zorunda kalacaklar AB düzenlemeleri, standartları ve değerleri », Yönetmelik taslağını belirtir

“ Sertifikalı bulut hizmetleri, AB dışından gelen müdahale yetkilerinin zarar vermemesi riskini azaltmak amacıyla, AB dışında hiçbir kuruluşun CSP (bulut hizmeti sağlayıcısı) üzerinde etkili bir kontrole sahip olmadığı, yalnızca AB merkezli şirketler tarafından işletilmektedir Yaklaşık yirmi Avrupalı ​​şirket, AB temsilcilerine hitaben yazdığı bir mektupta, müşterilerinin giderek daha fazlasının verilerinin AB içinde saklanmasını talep ettiğini söylüyor


Başta Airbus ve Orange olmak üzere Avrupa endüstrisinin birçok devi, Eski Kıta’nın bulut egemenliğine ulaşma hedefini desteklemektedir Ayrıca, söz konusu verilere erişimi olan çalışanların Avrupa Birliği’nde yerleşik olmaları ve özel izlemeye tabi olmaları gerekmektedir

Amerikan bulut sağlayıcılarına saygı gösterilmesine ilişkin çok sayıda yükümlülük

Sertifika almak için Amerikan devlerinin, diğer şeylerin yanı sıra, hükümetlerinin hassas olduğu düşünülen verilere erişememesini sağlaması gerekecek Bunlardan biri, Avrupa dışındaki tüm bulut hizmeti sağlayıcılarının en yüksek siber güvenlik sertifikasını almasını zorlaştıracakgenel-16

Avrupa Birliği (AB), birkaç yıldır Amerikalı oyuncuların bulut bilişim sektöründeki hakimiyetinden endişe duyuyor Bu amaçla, Avrupa bulut hizmetlerini teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli önlemleri değerlendiriyor Onlara göre bu “ AB iç pazarının işleyişinin iyileştirilmesi “Bu, Örgütün yetkisi dışındadır Üstelik Amazon’un yan kuruluşu yakın zamanda karar vericileri iyi niyetine ikna etmek amacıyla “ Avrupa egemen bulutu “ Ayrıca blok genelinde güvenlik standartlarının uyumlaştırılması yönünde çağrıda da bulunuyorlar Bu, sızdırılmasının kamu sağlığı ve güvenliği ile fikri mülkiyetin korunması üzerinde olumsuz etkileri olabilecek her türlü bilgiyle ilgilidir

Bu proje Microsoft Azure, Google Cloud ve Amazon Web Services’i (AWS) büyük ölçüde etkileyebilir

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA) artık bu düzenlemeyi uygulamaya koymak için güçlü bir desteğe güvenebilir

Projeye yirmiye yakın firma destek veriyor

Brüksel’de dijital egemenlik bir öncelik olarak görülüyor